نتایج جستجو برای عبارت :

بادخترم توباغ

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزمسیرمحل کارم راتاخانه پیاده طی کردم تاراجب موضوعی که رئیس امروزگفت
فکرکنم،واقعیتش یکم سخت اینجورکه رئیس  میخواست
فکرکن 6ساعت بایدبیشترازهرروزمیموندیم باورش برام خیلی سخت بود

هروزمنتظربودم تاساعت کاریم تمام بشه زودبه خانه برم ودخترشیرین زبونم عسل
وببینم ،حالاباید6ساعت دیرتربه خانه میرفتم واین برام خیلی

زجرآوربود.دراین صورت وقتی به خانه میرسیدم که عسل باباخواب بود.

حالا بایدچیکارکنم تحملش برام خیلی سخت
موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها

متن عاشقانه و زیبا متنوع شرکت حسابداری نگاران گستر سراوان تدریس خصوصی ریاضیات کارواشتغال نما فیلم Rhapsody گالری چشمسه میلگرد آهن لوله استیل مهزیار فولاد