نتایج جستجو برای عبارت :

آنچه پنهان در میان سینه باشد عشق نیست

 آنچه
پنهان
 در ميانِ سينه باشد
عشـــــــق نيست
عاشقان با رسم رسوایی به 
میدان می روند.
+ من اینجا چه می کنم؟
شاید همینجا میدان جنگ من باشد
کنار این کتابها وجزوه ها و.
ولی خدا نکند میدان جهاد جای دیگری باشد
و نفسم بدینجا کشانده باشدم!!!
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها