نتایج جستجو برای عبارت :

آهنگ چل چلا دلی شکسته دارمه بااین دلی شکسته ناله دارمه

مه همدم چن تا کرکا چینکاعه وشونه ونگ و وا مه دلبخاعهنا یار دارمه ، نا مار دارمه ، نا خاخروشون نَوِن مه روزا ماه سیاعه
 
 
ترجمه: همدم من چند تا مرغ و جوجه است
سر و صدای انها برای من عزیز است
نه یاری دارم، نه مادری و نه خواهری
اگر اینها نباشند روزگار من سیاه میشود
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها