نتایج جستجو برای عبارت :

ابوذیه حول بعثت

مثلا چه میشود من در آستانه دهه چهارم زندگی بیشتر به این فکر کنم که چگونه از میان عوالم هستی بگذرم به جای اینکه دائم دکورها و پارکت های جدید را سرچ و بازبینی نمایم؟!
پیامبر در چهل سالگی به بعثت رسید و ما به بعثت مال!چرا آن وجه ابدی نباید از این مادی مهمتر باشد؟! چون نمیبینیمش؟
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها