نتایج جستجو برای عبارت :

اسم واقعی ثریا قاسمی چیست؟

لحظه ای سی و پنج سال، لحظه ای پنجاه و پنج سال و مواقعي که بیشتر می فهمد می گوید که هشتاد و هفت سال دارد. پیرمرد افغانستانی چوپان روزگاران دور و بیمار فعلی بخش ماست با ه ای اندازه ی پرتقال توی سرش. دو زن دارد. مروارید خانم و ثريا خانم. از ظهر سطح هوشیاریش پایینه و جوابمون رو نمیده. فقط هر از گاهی به هوش میاد. داد میزنه چرا منو بسته اید؟ من دیوانه نیستم و از هوش میره. ثريا به دیدنش آمده. زن دومش.  میگه نمیذارندم بیام داخل. دلواپسشم. میگم بهش حاج خ
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها