نتایج جستجو برای عبارت :

اسم وا19کورنا

واکس های پرداخت کاری از اصلی تزین مواد پرداخت کاری می باشند که برای صیقل دادن و پولیش نمودن فات استفاده می شوند .
این واکس ها با توجه به نوع رنگشان از یکدیگر تفکیک و بازسازی می شوند .
واکس ها به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند :
- واکس قرمز یا مشکی 
- واکس قوطی 
- واکس روکار 
طرز کار با واکس ها به گونه ای است که ابتدا نمد پرداخت کاری را به دستگاه پرداخت کاری متصل می نمایند و بعد به آن واکس پرداخت کاری اضافه می نمایند تا مراحل انجام پولیش آغاز شو
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها