نتایج جستجو برای عبارت :

بارم بندی نمرات پودمانی

سلام
برای مشاهده‎ی ریز نمرات کلیک کنید.
بارم:
امتحان عملی: 1؛ کوئیز: 3، حل تمرین: 3
میانترم و پایانترم به دو طریق محاسبه شده است و هر کدام بیشتر بود لحاظ شده است:
میانترم: 3، پایانترم: 10
میانترم: 6، پایانترم: 7
سقف حل تمرین بر اساس نمره برگه (میانترم + پایانترم) تعیین شده است.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها