نتایج جستجو برای عبارت :

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي به انگلیسی

انشا در مورد بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي
شعر سعدی بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي
معنی شعر بسيار سفر بايد

صوفي نشود صافي تا درنکشد جامي یعنی چه
صوفي نشود صافي یعنی چه
معنی صوفي نشود صافي
معنی مصرع صوفي نشود صافي تا درنکشد جامي
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها