نتایج جستجو برای عبارت :

جواب گرامر فلیمی۵

شما زمان متعددی مشتمل بر سالیان متمادی صرف یاد گرفتن گرامر میکنید البته درنهایت آن را یاد نمی‌گیرید . وضعیت بدتر آن‌که هرچه بیشتر خویش را مشغول گرامر می کنید , بیشتر از مکالمه فراری می شوید . چون میترسید خطا نمایید . بدین ترتیب سفارش می‌گردد این زمینه را به‌شدت بدون شوخی بگیرید چون برای خیلی از اشخاص پیش آمده است . فراگرفتن لهجه نو با گرامر نظیر فرا گرفتن رانندگی با مطالعه کتاب راهنمای اتومبیل یا این که زدن پیانو با قرائت تئوری مرتبط با آن
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

اتوبار و باربری تهران رسانه و فضای مجازی مرکز راهبری دانش پژوهان و مدیران گلاب فرش ماشینی قهوه ترک ، قهوه فرانسه،قهوه اسپرسو مانتره