نتایج جستجو برای عبارت :

حکم فتادن ه در سوپ

باید به پرده رفتن، جام خطر کشیدناز جامهها گسستن، بی جامه پر کشیدن
باید به جنگ من‌ها با عقل در فتادنبر کلّ هستی خویش خطّ حذر کشیدن
کشور به کشور از خود باید برون نشستنتاریخ خویشتن را از خود به در کشیدن
این گونه رنج بردن مر رخصت شفا نیستباید که هیکل درد هر شب به بر کشیدن
گر راحتی بخواهی زین چارمیخ وحشتباید بسان آتش بی خویش سر کشیدن
جام خدا چو خواهی شب تا به شب چو حلمیبار همه جهان‌ها باید چو خر کشیدن
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
پیلمیکر / سریالسو / پوتیتوز / جورابا / تومیتوز / لدرایران / شلوار / یدکیو / قرقاولی / آمورف / سالاراستیل / باتلپلاستیک / ترگال / کلاکو / قنادیو / دراورپلاستیک / نیوکلاک / چوبیجات / داگی / شیشه دری / ذغالیها / کیمیا / پرنیانکورپ / کامواباف / فهامحوله / Arad Branding