نتایج جستجو برای عبارت :

داستان خیاط دوره گرد دختران روستا

امروز طی جلسه ای در روستا که به صورت خود جوش برگزار شد مقرر گردید :
1 . روزی دو نفر در ورودی روستا برای رصد تردد استقرار یابند.
2 . رانندگان محترم دوره گرد و دیگر عزیزان کاسب با رعایت نکات بهداشتی در روستا امکان تردد داشته باشند.
3 . از عزیزان جگنلوئی مقیم خارج از روستا استدعا داریم با توجه به نبود امکانات در روستا و منطقه و خطر بالقوه این بیماری در این مدت از سفر به روستا خود داری نمایند.
 
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

پارکت محاسبات سود و ضرر اقتصادی متخصص پوست و مو