نتایج جستجو برای عبارت :

دانلودآهنگ چه سازم که نسوزم خانم پروا در سایت ساری موزیک

گفتی: فقط با من بگو درد دلت راگفتی: بیا تا حل نمایم مشکلت راگفتی: گنهکاری؟ بیا در خانه ی منتا شستشو سازم خودم آب و گلت راگفتی: بیا ای غافل از روز قیامتبیدار می سازم وجود غافلت راگفتی: به هرکس دل سپردی، خوار گشتیدیگر بده دست اباصالح، دلت راگفتی: نمی خواهم بدون حب زهرایک لحظه حتی روزه ی بی حاصلت راگفتی: که بخشیدم به حیدر عزتم رااز او گدایی کن شرف را، منزلت راگفتی: بیا و آمدم، شرمنده هستم.آلوده آخر دیدی عبد جاهلت راچیزی ندارم غیر آهی در بساطمبا آ
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها