نتایج جستجو برای عبارت :

راه‌های موفقیت

هدف مثبت
موفقيت یعنی : از مخروبه های شکست ، کاخ پیروزی ساختن .موفقيت یعنی : خندیدن به آنچه دیگران مشکلش میپندارند موفقيت یعنی : از تجارب انسان های موفق درس گرفتن موفقيت یعنی : خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها موفقيت یعنی : همیشه جانب حق را نگاه داشتن .موفقيت یعنی : اشتباه را پذیرفتن و تکرار نکردن آن .موفقيت یعنی : با شرایط مختلف خود را وفق دادن موفقيت یعنی : حفظ خونسردی در شرایط دشوار موفقيت یعنی : از ناممکن ها ، ممکن ساخ
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها