نتایج جستجو برای عبارت :

روزی به دخترم یاد خواهم داد

روزي اگر دخترم ذوق زده ازم امیر ارسلان نامدار پرسید با شور و شوق تمام عاشقانه اش را بگویم، زمزمه کنم زیر گوشش!
دخترم را پر توقع کنم یا خیالبافی! چه اشکالی دارد ؟
دخترم ياد بگیرد پرنسس است و هر سربازی ناجی خوشبختی اش نیست!
به دخترم ياد بدهیم بانو بودن را!

و وقتی انتخاب کردن به چنگ و دندان حریم قصر بسازد،حتی ویرانه را!
دخترم پی خوشبختی اصالت وار برود!آدنا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها