نتایج جستجو برای عبارت :

زندگی به ماجراجویی خودش ادامه می دهد تو به لمنیت خودت میچسبی

مادر، خودش ميدونه که هیچکس تو دنیا، مهربونتر از خودش نسبت به بچش نیست. واسه همين دلش قرار نميگیره که امورات بچه رو به کسی واگذار کنه! دوست هم نداره که بچه واسه رفع نیازاش به غیر از خودش پناه ببره.
خدایا!
ما تنهاییم، جز تو کسی رو نداریم.
 هیچکس اندازه ی تو، غصه ی ما رو نميخوره. 
خوب ميدونیم که به کسی غیر از خودت واگذارمون نميکنی . خودت پناهمون بده.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

بسم الله الرحمن الرحیم فروش عسل طبیعی