نتایج جستجو برای عبارت :

سایت خانمهای مراغه ایها

زیپ لاین شهر مراغه 
مجری طرح : شرکت هیجان صنعت آپادانا
این زیپ لاین در پارک یادگاران این شهر در دو لاین ، به طول 330 متر و به صورت مورب بر روی رودخانه احداث شده است.
ارتفاع سکوی شروع ( پرش ) به ارتفاع 18 متر 
ارتفاع سکوی پایان ( فرود )  به ارتفاع 12 متر
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها