نتایج جستجو برای عبارت :

سایت های روسیب درامد

به طور کلی 5 روش برای درامد زایی در سايت زر کلیک وجود دارد.
روش اول: دیدن تبلیغ و درامد زایی که به تنهايی درامد زیادی نیست
روش دوم: استفاده از آفر ها که بعدن توضیح بیشتر میدم

روش سوم: استفاده از کسب امتیاز که در افزایش بودجه خرید به کار می رود.
روش چهارم : زیر مجموعه گیری به این صورت که هر زیرمجموعه که به شما اضافه می شود، درصدی از درامد او (بدون کم کردن درامد زیر مجموعه) به شما تعلق می گیرد.
روش آخر: خرید سهام که 11 درصد سود خالص پس از یک ماه به شما م
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها