نتایج جستجو برای عبارت :

شب باخیالت تا سحر میکنم چندی صبر ای آنکه رفتی بی خبر

شب با خیالت تا سحر ، من می‌کنم چندي سراي آنکه رفتي بيخبر ، مشتاق دیدار تو‌اموصلت زِ ما کردی دریغ ، اي دوری‌ات بر سینه تیغمهتاب پنهان پشت میغ ، بيتاب انوار تو‌اماي رفته زین شهر و دیار ، اي وصف خوبت بي‌شمارجانم بر‌آمد زِ انتظار ، سر گشته و زار تو‌امچون مرغ عشقی در قفس ، سر دانی نفساز غصه دوری تو بس ، جانا گرفتار تو‌اماي دیده از رویت خجل ، اي پرتوی از جنس گلاي مرحم و تسکین دل ، بازآ که بيمار تو‌اماي بهترین گل در چمن ، اي لاله و یاس و
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها