نتایج جستجو برای عبارت :

شدن گروه لیالی کارون درهورساچیست

آشنایی با قمر کارون


همشهری آنلاین:
بزرگترین قمر سیاره کوتوله پلوتو، کارون یکی از دیگر اعضای خانواده بزرگ
سامانه خورشیدی است، که البته در برابر بیکران جهان هستی می‌توان آن را
کاملا ناچیز توصیف کرد.
قمر کارون در سال 1978 توسط رصد‌خانه NOFS آمریکا کشف شد. در پی این کشف،‌ در سال 2005 قمر دیگر پلوتو به
نامهای نیکس و هایدرا نیز کشف شدند و در ادامه در سال 2011 و 2012 چهارمین
و پنجمین قمرهای این سیاره ک
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها