نتایج جستجو برای عبارت :

شما نمره ت داری

با سلام
متن هایی که برای ترجمه در امتحان می آید، به ترتیب زیر است:
1) از کتاب درسی، متن های یونیت های زیر:
1: Engineering  -  what's  it  all about?61316 (Task 8)17 (Task 3)23 (Task 2)
2) متن ترجمه شده در کلاس برای پروژه EDI
 
3/11/1398: در ثبت نمره نهایی، چند ارفاق به دانشجویان عزیز انجام شد:
امتحان پایان ترم به جای 10 نمره از 12 نمره لحاظ شد.
برای یک جلسه غیبت نمره ای کسر نشد. برای هر جلسه بیش از یک جلسه غیبت، به جای 0.5 نمره کسر نمره، فقط 0.25 نمره کسر شد.
نمره های ارفاقی برای کار کلاسی و حضو
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

کلینیک ساختمانی کارویسkarvis رهــــــــــــــــــــــــــا پرواز کن حتی بدون بال رد کرفت شب نامه بـــــــــــرخوار حرف حساب Gsmeبازی منتخب تلاوتهای مشاری العفاسی مجله فناوری برتر