نتایج جستجو برای عبارت :

شکنجه سولنان

نکته:دوستان این قسمت طولانیه و منم فقط یه عکس داشتم شرمنده
سوریا یک هو لبخندی زد و گفت:"اون ولیعهده همون کسی که تو جنگل دیدیم".سولنان با عصبانیت 
گفت:"خب که چی؟".ولیعهد درحالی که به مردم نگاه می کرد ناگهان سوریا و سولنان را دید و تعجب کردند ولی بعد از چندثانیه لبخند زد.سوریا برای ولیعهد دست تکان می داد اما سولنان انگار نه انگار.ولیعهد به محافظش گفت:"دیدی گفتم اون دختر مهربونیه؟". _بله؟. ولیعهد از این حرفش پشیمون شد و قیافه خود را جدی کرد.لشکر ام
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها