نتایج جستجو برای عبارت :

قد بر سرفعل مضارع

قد+فعل ماضی=ماضی نقلی
قد+فعل مضارع=معنی گاهی و شاید
❄لن+فعل مضارع=آینده منفی
❄سوف وسَ+فعل مضارع= آینده
❄سوفَ آینده دور به معنی خواهد.
❄سَ آینده نزدیک و دور به معنی خواهد و به زودی.
❄هرگاه دو فعل ماضی در جمله پشت سرهم بیایند فعل دومی ماضی بعید ترجمه میشود.
❄ما+فعل ماضی /لم +فعل مضارع=ماضی ساده منفی 
❄ما+فعل ماضی +بَعد/ لَمّا+فعل مضارع=ماضی نقلی منفی
❄کان+فعل مضارع=ماضی استمراری
❄ما+کان+فعل مضارع/لم+مضارع کان+فعل مضارع=ماضی استمراری منفی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

آموزش ریاضی تیزهوشان پایه نهم به دهم