نتایج جستجو برای عبارت :

مرا با این سکوت عهدیست

#بیا حرف بزنیم .
₩راجع به چی ؟
#هر چی !
₩بیا سکوت کنیم .
#چرا؟!
₩چون از حرف زدن راجع به هر چی بهتره !
#آهان . باشه .
راستی شنیدی که .
₩نه نشنیدم . قرار شد سکوت کنیم .
#میخوام اما نمیشه خب . 
₩اوهوم میفهمم . ترک عادت سخته .
بیا حرف بزنیم .
#راجع به چی ؟
سکوت !

روح وحشی
+دلم سکوت ذهن میخواد . زیر فشار شلوغی ذهنم دارم له میشم .
.
تحمل صدای موسیقی را هم ندارم . چیزی که واقعا دوست دارم سکوت محض ه .
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها