نتایج جستجو برای عبارت :

مطالعات اجتماعی پنجم جواب فعالیت صفحه ۸۷

فعاليت صفحه ۸۷ درس ۱۶ مطالعات اجتماعي پنجم
فعاليت صفحه ۸۷ درس ۱۶ مطالعات اجتماعي پنجم
جواب فعاليت صفحه ۸۷ درس ۱۶ مطالعات اجتماعي پنجم
 ۱- دو مسجد مهم مسلمانان جهان را نام ببرید.
پاسخ:
مسجدالحرام
مسجدالنبی(ص)
۳-چند ویژگی اخلاقی پیامبر (ص) را بیان کنید.
پاسخ:
پیامبر همانند مردم ساده زندگی میکرد، لباس های بسیار ساده ای میپوشید،هرگز خودرا برتر از دیگران نمیدانست.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها