نتایج جستجو برای عبارت :

معنی خبرداغ

قلب و ۵ عدد مرتبط با آن!
به گزارش خبرداغ به نقل از عصر ایران ، «آگاهی از چند معیار کلیدی می‌تواند تصویری نسبتاً دقیق از آمادگی قلبی فعلی شما ارائه و انگیزه لازم را برای حفظ اعداد سالم مرتبط با 
قلب و بهبود آنهایی که در محدوده سالم قرار ندارند، فراهم کند. شما می‌توانید این را بازی اعداد سالم بنامید.
به خاطر داشته باشید تمامی این اعداد در مقیاسی مداوم قرار دارند. این که گفته شود شما فشار خون بالا یا پایین دارید، کافی نیست و پزشک شما میزان بالا
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها