نتایج جستجو برای عبارت :

معنی شعر شب شراب نیرزد به بامداد خمار

کیست که با همه‌ی دل و جان باور داشته باشد که شب شراب نيرزد به بامداد خمار؟ آن زمانی که عشق بی‌معني می‌شود، هنر بی‌معني می‌شود، مرگ بی‌معني می‌شود، زندگی بی‌معني می‌شود، آن زمانی که می‌گردی دنبال دلیلی برای زیستن ـ گشتن کدام است؟ آن زمانی که سگ‌دو می‌زنی برای یافتن دلیلی برای زنده ماندن ـ و نمی‌یابی،‌ آن زمانی که می‌بینی میلیون‌ها آدم دیگر و چه بسا میلیاردها آدم دیگر از ابتدای روی دو پا ایستادن بشر، از همان زمانی که انسان‌های با م
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

ریحان گراف