نتایج جستجو برای عبارت :

منابع انسانی شرکت اپل

حسابداری منابع انساني تبدیل مفهوم کیفی و ذهنی ارزش اهداف انساني در قالب کمی و عینی با استفاده از دانش علوم و فن حسابداری است .
 
نوعی علم جدید در حسابداری است که نگرش نوین به منابع انساني به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات  و مراکز است. در این مباحث، ارزش اقتصادی  حسابداری منابع انساني به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارایه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد.
حسابداری منابع انساني از دیدگاه واقعی
بر اساس تحقی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

طراحی و میکروبلید ابرو