نتایج جستجو برای عبارت :

نه آبی نه خاکی

 
دخترخاکي نوشت:گاهی چادرم خاکي میشود.چادرمشکی ام ازدرودیوارشهرخاکي میشود.ازنگاه هایِ طعنه آمیز خاکي میشود.ازحرفهایِ سیاه خاکي میشود.وگاهی چادرم راخودم خاکي میکنم.چادرم رامیشویم تاغبارشهر راازرویش پاک کنم.تاسنگینیِ نگاه هاراپاک کنم.باهمه یِ این حرفها،چادرِ خاکي ام راباتمام وجودم دوست دارم،وآن راباافتخار،برسرمیکنم.بیادِ چـــــــــادرِ خاکيِ مادرم زهرا(س)دربینِ کوچه هایِ غریبِ مدینه.یافاطمه(س).           شکرخداکه سایه ی
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

گروه نرم افزاری قلم دانلود جدیدترین فیلم وسریال های ایرانی فروشگاه اکارینا ساز کهن و زیبا