نتایج جستجو برای عبارت :

نوشته خونه مامان فزرگ چ کیفی داره

پدر و مادر پدرم در قید حیات نبودند. مامان هروقت میرفت خونه مامان بزرگم دو سه روز بمونه بابا به من میگفت مامانت که نیست بچه یتیمم.
بابا اهل ابراز احساسات کلامی و پرحرفی نبود اما با هیچ کس هم اندازه مامان حرف نمیزد. بزرگ تر شدم و فهمیدم آدم برای کسی که دوستش داره همیشه حرف داره
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

فاطمه دانایی