نتایج جستجو برای عبارت :

ورق گالوانیزه شماره چند برای کرکر برقی مناسب است

فرق بین هکر و کرکر ( HACKER & CRACKER ) چیست؟
هکر که به غلط در ذهن اکثر مردم یک خراب کار را تدائی میکند یک خراب کار نیست.هکر ها معمولا برنامه نویسان سیستم هستند که از بقیه برنامه نویسان باهوشتر بوده و سوراخهای حغاظتی را شناسایی میکنند تا این سوراخها شکافها را در جای دیگری پر کنند. یک هکر میتواند مدیریت یک شبکه رو برعهده داشته باشد.و براي محافظت کردن شبکه خودش از دسترس ی های الکترونیکی باید دست به یهای الکترونیکی غیر مجاز بزند.ولی ورود غیر مج
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها