نتایج جستجو برای عبارت :

چشمانم خواب ندارد

چشم هایم درد میکنند،
پلک هایم را روی هم فشار میدهم 
با وجود ان صدای مزاحم نمیتوانم بخوابم 
نمیدانم چرا ؛ خوابم نمیبَرَد
روز های خوبی را نمیگذرانَم
حتی تاریخ ان اتفاق ها را هم به یاد ندارم 
فقط امشب هم همان طور است 
اما اینبار صدای مزاحمی وجود ندارد البته اگر صدایی که سال هاست توی سرم سفر میکند را فاکتور بگیرم‌
 
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها