نتایج جستجو برای عبارت :

چونان پرنده ای بیمناک از بیم دوزخ اسمان اشیان دارد

کودکی  جهت شکار از خانه بیرون می زند  او به باغ و بستان می شتابد و پرنده هاي زیادی را شکار می کند . 
. پرنده اي که در کنار لانه اش  به مراقبت جوجه هايش می پرداخت شکار چی را می بیند که به سمت لانه او  می ايد . باخود می اندیشد که چه طور شکارچی را از لانه اش دور سازد . به پرواز می ايد و در اسمان به رقص زیبايی می پردازد تا نظر شکارچی را به سویش جلب کند . شکارچی به سمت پرنده نشانه می گیرد و پرنده در لابلاي درخت انبوهی حفظ جان می کند . شکارچی دوباره به سمت او
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

Volleyball Pic برای تو جفنگ آباد ایران گردی