نتایج جستجو برای عبارت :

کتاب وسائل ج۱۴ص۱۹

✍امام علی (ع) فرمودند :
در آخر امان که بدترین دوران است ؛ جمعی از ن پوشیده اند در حالیکه اند( لباس دارند اما آنقدر نازک و کوتاه است که گویی اند)  و از خانه با آرایش بیرون می‌آیند،
اینها از دین خارج شده اند ، و در فتنه ها وارد شده اند و به سوی شهوات میل دارند و به سوی لذات خوارکننده شتاب می کنند و حرام ها را حلال می‌دانند و (اگر توبه نکنند ) در دوزخ به عذاب ابدی گرفتار می‌شوند
وسائل‌الشعیه ج۱۴ص۱۹
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها