نتایج جستجو برای عبارت :

کوچکیان فرد

                                                                                                                                                                                                               حسین کوچکيان فرد
حاشیه نشینی پدیده ای اجتماعی است که با توسعه در تمامی ابعاد نسبتی مع
دارد .گرچه از منظر کالبدی حاشیه ها بخشی از شهرها هستند ولی از نظر زندگی سالم
شهروندی ، توزیع امکانات شهری ، خواستگاه اقتصادی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

فروشگاه اینترنتی سیسمونی نوزاد