نتایج جستجو برای عبارت :

کینگزمن حلقه ای طلایی2

حلقه هاي قفل زونکن:حلقه D شکل
حلقه D شکل
اين نوع حلقه، ترکیبی از حلقه o
و قوسی است. با اين نوع حلقه اوراق منظم و هم ردیف  روی هم قرار می گیرند.
اين نوع حلقه سبب افزايش گنجايش زونکن شده و بررسی، ورق زدن و پیدا کردن
اوراق را سریعتر و راحت تر می کند.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها