نتایج جستجو برای عبارت :

گانا کیل می

اپیزود اول: از ماشین پیاده مي‌شم و مي‌بینمت. دیشب بهم پیام دادی و قرار شد امروز صب بریم بیرون. پیاده مي‌ریم تا پارک. پاکتِ وینستونتو درمياری و ازم مي‌پرسی سیگار مي‌کشم یا نه؟ مي‌گم تقریبا تو ترکم ولی روزی دو، سه تا فک نکنم برام مشکلی درست کنه. ساعت هشتِ صب وسطِ پارک سیگار مي‌کشیم و بهم مي‌گی ازم خوشت مياد. مي‌گی که باهم باشیم و قبول مي‌کنم. انگار زندگی رفته رو دورِ تند.
اپیزود دوم: ناهار باهم مي‌ریم بیرون و تو راه برام از روزایِ سیاهِ زند
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها