نتایج جستجو برای عبارت :

ENGLISH in camman3c

درس اول
______________A: Hello.B: Hello.A: How are you?B: I'm fine, thanks.A: Are you from Iran?B: Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran, too?A: No, I'm not from Iran. I'm from Canada.___________________________________
 
 
درس دوم
_____A: Hello, Jim. How are you?B: Fine, thanks. And you?A: I'm fine, too. Thank you. Jim, do you speak Persian?B: No, I speak English. Do you speak Persian?A: Yes, I speak Persian. I'm from Iran. I speak English, too.________________________________________________
 
 
درس سوم
________________________________________________
A: Ali, do you want some coffee?B: No, thanks. I'm fine.A: Ali, can you speak English?B: Yes, I can speak English. I speak Persian, too.A: Ali, I don't think you speak Persian.B: I can speak Persian. I'm from
خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

کتاب مهندسی محیط زیست الهام اسراری Iranian Handicraft ژلـوفـ ـن وبلاگ تبریز دانلود کتاب های دانشگاهی pdf Highschooledu ویزای یونان LED برگ و باد بهترین داروها و درمان ها