نتایج جستجو برای عبارت :

sajam.ir احراز هویت

اخیرا آقای گفته است نهاد های چهار گانه، معیار احراز یا عدم احرازند! (نقل به مضمون).
با شنیدن این منطق از آقای رئیس جمهور ،همه ی افرادی که شرایط احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان را می دانند، به فهم و درک خود افتخار کردند!
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها